• Home
  • Tìm kiếm
  • xuong san xuat giay dep

Có (56) sản phẩm liên quan đến :

"xuong san xuat giay dep"

Làm sao để tìm được xưởng giày dép giá rẻ nhưng đảm bảo được chất lượng ?

Tìm xưởng giày dép giá rẻ tại TP.HCM là chuyện hết sức khó khăn và gặp nhiều rủi ro. Nhưng nếu may mắn bạn sẽ gặp được xưởng giày dép Sabita vô cùng uy tín.
Sỉ :185,000 đ / đôi
(32)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng308
Sẵn sàng hỏi hàng 308
Sỉ :160,000 đ / đôi
(26)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng305
Sẵn sàng hỏi hàng 305
Sỉ :165,000 đ / đôi
(21)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng303
Sẵn sàng hỏi hàng 303
Sỉ :165,000 đ / đôi
(129)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng296
Sẵn sàng hỏi hàng 296
Sỉ :195,000 đ / đôi
(122)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng295
Sẵn sàng hỏi hàng 295
Sỉ :155,000 đ / đôi
(139)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng294
Sẵn sàng hỏi hàng 294
Sỉ :230,000 đ / sản phẩm
(121)
Tối thiểu : 5 sản phẩm
Liên hệ hỏi hàng288
Sẵn sàng hỏi hàng 288
Sỉ :175,000 đ / đôi
(87)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng284
Sẵn sàng hỏi hàng 284
Sỉ :165,000 đ / đôi
(94)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng282
Sẵn sàng hỏi hàng 282
Sỉ :155,000 đ / đôi
(97)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng279
Sẵn sàng hỏi hàng 279
Sỉ :175,000 đ / đôi
(129)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng277
Sẵn sàng hỏi hàng 277
Sỉ :165,000 đ / đôi
(138)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng275
Sẵn sàng hỏi hàng 275
Sỉ :155,000 đ / đôi
(102)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng271
Sẵn sàng hỏi hàng 271
Sỉ :135,000 đ / đôi
(115)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng269
Sẵn sàng hỏi hàng 269
Sỉ :200,000 đ / đôi
(300)
Tối thiểu : 1 đôi
Liên hệ hỏi hàng266
Sẵn sàng hỏi hàng 266
Sỉ :175,000 đ / đôi
(256)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng265
Sẵn sàng hỏi hàng 265
Sỉ :180,000 đ / đôi
(213)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng262
Sẵn sàng hỏi hàng 262
Sỉ :165,000 đ / đôi
(348)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng257
Sẵn sàng hỏi hàng 257
Sỉ :185,000 đ / đôi
(312)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng255
Sẵn sàng hỏi hàng 255
Sỉ :175,000 đ / đôi
(453)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng254
Sẵn sàng hỏi hàng 254
Sỉ :175,000 đ / đôi
(299)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng253
Sẵn sàng hỏi hàng 253
Sỉ :180,000 đ / sản phẩm
(561)
Tối thiểu : 5 sản phẩm
Liên hệ hỏi hàng252
Sẵn sàng hỏi hàng 252
Sỉ :175,000 đ / đôi
(648)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng251
Sẵn sàng hỏi hàng 251
Sỉ :165,000 đ / đôi
(723)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng250
Sẵn sàng hỏi hàng 250
Sỉ :180,000 đ / sản phẩm
(369)
Tối thiểu : 5 sản phẩm
Liên hệ hỏi hàng249
Sẵn sàng hỏi hàng 249
Sỉ :180,000 đ / sản phẩm
(343)
Tối thiểu : 5 sản phẩm
Liên hệ hỏi hàng248
Sẵn sàng hỏi hàng 248
Sỉ :180,000 đ / sản phẩm
(380)
Tối thiểu : 5 sản phẩm
Liên hệ hỏi hàng247
Sẵn sàng hỏi hàng 247
Sỉ :180,000 đ / sản phẩm
(331)
Tối thiểu : 5 sản phẩm
Liên hệ hỏi hàng246
Sẵn sàng hỏi hàng 246
Sỉ :170,000 đ / đôi
(474)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng245
Sẵn sàng hỏi hàng 245
Sỉ :180,000 đ / đôi
(1120)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng172
Sẵn sàng hỏi hàng 172
Sỉ :180,000 đ / đôi
(379)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng243
Sẵn sàng hỏi hàng 243
Sỉ :180,000 đ / đôi
(379)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng242
Sẵn sàng hỏi hàng 242
Sỉ :165,000 đ / sản phẩm
(326)
Tối thiểu : 5 sản phẩm
Liên hệ hỏi hàng238
Sẵn sàng hỏi hàng 238
Sỉ :210,000 đ / sản phẩm
(400)
Tối thiểu : 1 sản phẩm
Liên hệ hỏi hàng192
Sẵn sàng hỏi hàng 192
Sỉ :200,000 đ Lẻ :330,000 đ / đôi
(427)
Tối thiểu : 1 đôi
Liên hệ hỏi hàng186
Sẵn sàng hỏi hàng 186
Sỉ :200,000 đ Lẻ :330,000 đ / đôi
(475)
Tối thiểu : 1 đôi
Liên hệ hỏi hàng185
Sẵn sàng hỏi hàng 185
Sỉ :160,000 đ Lẻ :335,000 đ / đôi
(601)
Tối thiểu : 1 đôi
Liên hệ hỏi hàng182
Sẵn sàng hỏi hàng 182
Sỉ :160,000 đ Lẻ :350,000 đ / đôi
(522)
Tối thiểu : 1 đôi
Liên hệ hỏi hàng180
Sẵn sàng hỏi hàng 180
Sỉ :180,000 đ Lẻ :285,000 đ / đôi
(484)
Tối thiểu : 1 đôi
Liên hệ hỏi hàng168
Sẵn sàng hỏi hàng 168
Sỉ :185,000 đ Lẻ :285,000 đ / đôi
(464)
Tối thiểu : 1 đôi
Liên hệ hỏi hàng167
Sẵn sàng hỏi hàng 167
Sỉ :185,000 đ Lẻ :285,000 đ / đôi
(495)
Tối thiểu : 1 đôi
Liên hệ hỏi hàng165
Sẵn sàng hỏi hàng 165
Sỉ :220,000 đ Lẻ :400,000 đ / đôi
(622)
Tối thiểu : 1 đôi
Liên hệ hỏi hàng161
Sẵn sàng hỏi hàng 161
Sỉ :180,000 đ Lẻ :285,000 đ / đôi
(436)
Tối thiểu : 1 đôi
Liên hệ hỏi hàng170
Sẵn sàng hỏi hàng 170
Sỉ :180,000 đ Lẻ :285,000 đ / đôi
(473)
Tối thiểu : 1 đôi
Liên hệ hỏi hàng169
Sẵn sàng hỏi hàng 169
Sỉ :180,000 đ Lẻ :285,000 đ / đôi
(434)
Tối thiểu : 1 đôi
Liên hệ hỏi hàng164
Sẵn sàng hỏi hàng 164
Sỉ :210,000 đ Lẻ :385,000 đ / đôi
(878)
Tối thiểu : 1 đôi
Liên hệ hỏi hàng166
Sẵn sàng hỏi hàng 166
Sỉ :170,000 đ Lẻ :300,000 đ / đôi
(567)
Tối thiểu : 1 đôi
Liên hệ hỏi hàng177
Sẵn sàng hỏi hàng 177
Sỉ :165,000 đ Lẻ :340,000 đ / đôi
(598)
Tối thiểu : 1 đôi
Liên hệ hỏi hàng174
Sẵn sàng hỏi hàng 174
Sỉ :210,000 đ Lẻ :380,000 đ / đôi
(538)
Tối thiểu : 1 đôi
Liên hệ hỏi hàng171
Sẵn sàng hỏi hàng 171
Sỉ :170,000 đ Lẻ :300,000 đ / đôi
(448)
Tối thiểu : 1 đôi
Liên hệ hỏi hàng176
Sẵn sàng hỏi hàng 176
Sỉ :190,000 đ Lẻ :350,000 đ / đôi
(471)
Tối thiểu : 1 đôi
Liên hệ hỏi hàng173
Sẵn sàng hỏi hàng 173
Sỉ :210,000 đ Lẻ :395,000 đ / đôi
(480)
Tối thiểu : 1 đôi
Liên hệ hỏi hàng162
Sẵn sàng hỏi hàng 162
Sỉ :195,000 đ Lẻ :340,000 đ / đôi
(564)
Tối thiểu : 1 đôi
Liên hệ hỏi hàng156
Sẵn sàng hỏi hàng 156
Sỉ :195,000 đ Lẻ :340,000 đ / đôi
(469)
Tối thiểu : 1 đôi
Liên hệ hỏi hàng157
Sẵn sàng hỏi hàng 157
Sỉ :195,000 đ Lẻ :360,000 đ / đôi
(540)
Tối thiểu : 1 đôi
Liên hệ hỏi hàng159
Sẵn sàng hỏi hàng 159
Liên hệ báo giá / đôi
(474)
Tối thiểu : 1 đôi
Liên hệ hỏi hàng158
Sẵn sàng hỏi hàng 158

Khi đọc được bài viết này thì tôi chắc chắn rằng bạn đã hoặc đang là một con buôn online rồi. Bởi tôi biết rằng một chú công nhân hay một cô y tá thì chẳng ai lại tìm đúng cái từ khóa xưởng giày dép giá rẻ này đâu. Nếu đúng bạn là dân kinh doanh online thì bạn cần lưu ý những điều dưới đây.

1 Tìm cho mình một xưởng giày giá rẻ để hợp tác lâu dài

Cái gì cũng vậy muốn bền lâu phải làm tận tình, muốn nhanh phải đoàn kết. Kinh doanh cũng vậy, bạn muốn tồn tại bền lâu bạn phải có đối tác lău năm để cùng nhau phát triển. Bạn kinh doanh về giày dép bạn phải tìm cho mình một xưởng sản xuất giày dép uy tín để hợp tác lâu dài. Để luôn đảm bảo rằng bạn luôn có được một nguồn hàng ổn định, chất lượng được đảm bảo và điều đặc biệt đó là bạn không bị dìm về giá cả. Sẽ là một ác mộng nếu bạn tìm sai cho bản thân một xưởng giày dép không nên chọn. Bạn sẽ ném đầy đủ những đắng cay của sự lựa chọn sai lầm.

Xưởng giày dép giá rẻ

Những điều tôi nói trên chắc bạn đã hiểu về hai chữ lựa chọn. Lựa chọn quyết định mạnh mẽ đến thành công hay thất bại của bạn. Tôi cũng là dân kinh doanh online lâu năm, một điểm chung giữa tôi với bạn đó là cùng chung lĩnh vực giày dép. Trải qua nhiều thất bại, ném trải nhiều đắng cay về tiền bạc, sự lừa gạt,…Cuối cùng tôi cũng đã có một chút gì đó gọi là thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Bởi sau tất cả những sai lầm tôi đã tìm được cho mình xưởng giày dép giá rẻ đầy uy tín. Đáp ứng được cả 2 yếu tố mà tôi quan tâm. Đó là giá cà và chất lượng. Đó là Sabita! Nếu bạn đang đọc được cái tên này thì bạn biết rồi đó. Đây là xưởng bạn nên chọn để nâng bước giấc mơ kinh doanh của mình.

2 Hãy lắng cách tư vấn tận tình của đội ngũ CSHK của xưởng giày giá rẻ mà bạn hợp tác

Từng lời nói của nhân viện tại xưởng giày bạn đang tìm là những lời khuyên đắt giá bạn nên khắc sâu trong tâm trí mình. Để bạn nắm được những kinh nghiệm , cách tư vấn để sau này tư vấn cho chính khách hàng của mình. Tìm được một xưởng giày dép giá rẻ đã khó thì tìm được một nơi có nhân viên nhiệt tình càng khó hơn. Bởi bạn cũng biết xưa nay thái độ của nhân viên là hết sức thô lỗ, khó chấp nhận được.

Tôi với nhiều năm lặn lội tìm cho mình một xưởng uy tín để gắn bó. Tìm được một địa chỉ giày nữ giá sỉ để hợp tác là vô cùng chật vật, bởi sự cạnh tranh khốc liệt của ngày nay thì “Thạch xanh” gần như tuyệt chủng còn “Lý Thông” như là được nhân bản…Nhưng tôi đã tìm được và giờ tôi đã giới thiệu cho bạn.

Hai vấn đề tôi nói trên là những điều tâm huyết nhất nhằm giúp bạn tìm được một xưởng giày dép giá rẻ đúng đắn nhất chứ không như tôi phải mất đến gần 10 năm tôi mới tìm được một xưởng giày tốt như Sabita. Tôi tin rằng nếu bạn hợp tác với Sabita thì tôi nghĩ con đường kinh doanh của bạn sẽ trơn tru hơn bao giờ hết!

Xem Thêm: Xưởng giày dép uy tín tại TP.HCM

Xưởng giày dép giá sỉ phù hợp cho những người bắt đầu kinh doanh online
Cập nhật 16:03 22/05/2016
Xưởng giày dép giá sỉ cho khách hàng đam mê kinh doanh giày dép, đang cần hợp tác với xưởng giày dép chuyên gia công giày dép với giá sỉ phù hợp nhất trong lĩnh vực giày dép
Tìm nguồn hàng tại những xưởng sản xuất giày dép uy tín hàng đầu hiện nay
Cập nhật 00:00 31/05/2016
Nguồn hàng chất lượng, hợp xu hướng chỉ có khi bạn lựa chọn đúng xưởng sản xuất giày dép uy tin, chất lượng. Việc kinh doanh sẽ thuận lợi hơn rất nhiều nếu có xưởng giày dép hoàn hảo
Dấu hiệu xưởng sản xuất giày dép tồi mà bạn cần nên tránh khi tìm nguồn hàng giày dép
Cập nhật 01:34 19/05/2016
Xưởng sản xuất giày dép kém uy tín luôn có những dấu hiệu bất thường từ nền máy móc đến nhân viên đều rất tồi. Bạn cần tìm hiều kĩ về xưởng giày đó trước khi hợp tác kinh doanh.
Xưởng bỏ sỉ giày dép uy tín hàng đầu Hồ Chí Minh về chất lượng và giá thành
Cập nhật 02:51 05/05/2016
Bỏ sỉ giày dép đang được các cửa hàng kinh doanh săn đón nhiệt tình trên thị trường nhằm tìm ra nguồn hàng chất lượng phục vụ cho công việc kinh doanh, buôn bán.
Xưởng nào chuyên về giày nữ giá sỉ tại thành phố Hồ Chí Minh ?
Cập nhật 04:36 06/05/2016
Bạn đang tìm xưởng chuyên về giày nữa giá sỉ tạo thành phố Hồ Chí Minh thì Sabita là lựa chọn hàng đầu dành cho bạn. Là nơi khơi nguồn giấc mơ kinh doanh online dành cho bạn.
Tổng hợp xưởng giày dép vnxk chất lượng nhất hiện nay
Cập nhật 03:31 23/05/2016
Xưởng giày dép vnxk uy tín, chất lượn tại nước ta đang được cải thiện nhằm nâng cao chất lường, nhiều xưởng sản xuất đang gia công hàng nghìn đôi giày dép cho những khách hàng trên cả nước
Xưởng sản xuất giày dép tại Hồ Chí Minh được khách hàng tin tưởng hàng đầu
Cập nhật 15:16 06/05/2016
Xưởng sản xuất giày dép được đông đảo các shop hàng đặt hàng bởi giá cả cạnh tranh nhất, đồng thời chất lượng giày dép luôn được đảo bảo tốt nhất cho từng dòng sản phẩm.
Lựa chọn xưởng sản xuất giày dép có nhiều mẫu thiết kế hợp xu hướng hiện đại
Cập nhật 18:25 18/05/2016
Hãy lựa chọn xưởng sản xuất giày dép đảm bảo được nhiều mẫu thiết kế mới và độc lạ nhằm mang lại sự tươi mới cho khách hàng, tạo sự tin tưởng là đối tác lâu dài với khác hàng
Cách lựa chọn xưởng giày dép giá rẻ tại hcm uy tín nhất ?
Cập nhật 16:08 17/05/2016
Xưởng giày dép giá rẻ tại hcm chuyên gia công giày dép uy tín chất lượng, hoàn thành mẫu giày dép trong thời gian sớm nhất, xưởng giày Sabita tạo được lòng tin của nhiều khách hàng trong thời gian qua.
Bí quyết tìm xưởng giày giá rẻ tại HCM uy tín nhất
Cập nhật 15:14 06/05/2016
Xưởng giày giá rẻ tại HCM với tên gọi Sabita đang được khách hàng săn đón nhiệt tình bởi chất lượng sản phẩm cực tốt và giá cả cạnh tranh nhất thị trường ngày nay.
0/20