• Home
  • Tìm kiếm
  • xuong giay

Có (76) sản phẩm liên quan đến :

"xuong giay"

Xưởng nào chuyên về giày nữ giá sỉ tại thành phố Hồ Chí Minh ?

Bạn đang tìm xưởng chuyên về giày nữa giá sỉ tạo thành phố Hồ Chí Minh thì Sabita là lựa chọn hàng đầu dành cho bạn. Là nơi khơi nguồn giấc mơ kinh doanh online dành cho bạn.
Sỉ :185,000 đ / đôi
(32)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng308
Sẵn sàng hỏi hàng 308
Sỉ :180,000 đ / đôi
(27)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng307
Sẵn sàng hỏi hàng 307
Sỉ :190,000 đ / đôi
(27)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng306
Sẵn sàng hỏi hàng 306
Sỉ :160,000 đ / đôi
(26)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng305
Sẵn sàng hỏi hàng 305
Sỉ :160,000 đ / đôi
(34)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng304
Sẵn sàng hỏi hàng 304
Sỉ :155,000 đ / đôi
(21)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng302
Sẵn sàng hỏi hàng 302
Sỉ :165,000 đ / đôi
(32)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng301
Sẵn sàng hỏi hàng 301
Sỉ :160,000 đ / đôi
(26)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng300
Sẵn sàng hỏi hàng 300
Sỉ :160,000 đ / đôi
(22)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng299
Sẵn sàng hỏi hàng 299
Sỉ :175,000 đ / đôi
(31)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng297
Sẵn sàng hỏi hàng 297
Sỉ :165,000 đ / đôi
(129)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng296
Sẵn sàng hỏi hàng 296
Sỉ :195,000 đ / đôi
(122)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng295
Sẵn sàng hỏi hàng 295
Sỉ :195,000 đ / đôi
(128)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng292
Sẵn sàng hỏi hàng 292
Sỉ :155,000 đ / đôi
(139)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng294
Sẵn sàng hỏi hàng 294
Sỉ :165,000 đ / đôi
(116)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng293
Sẵn sàng hỏi hàng 293
Sỉ :190,000 đ / đôi
(117)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng291
Sẵn sàng hỏi hàng 291
Sỉ :165,000 đ / đôi
(124)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng290
Sẵn sàng hỏi hàng 290
Sỉ :200,000 đ / sản phẩm
(99)
Tối thiểu : 5 sản phẩm
Liên hệ hỏi hàng289
Sẵn sàng hỏi hàng 289
Sỉ :230,000 đ / sản phẩm
(121)
Tối thiểu : 5 sản phẩm
Liên hệ hỏi hàng288
Sẵn sàng hỏi hàng 288
Sỉ :175,000 đ / sản phẩm
(111)
Tối thiểu : 5 sản phẩm
Liên hệ hỏi hàng287
Sẵn sàng hỏi hàng 287
Sỉ :175,000 đ / sản phẩm
(98)
Tối thiểu : 5 sản phẩm
Liên hệ hỏi hàng286
Sẵn sàng hỏi hàng 286
Sỉ :165,000 đ / đôi
(98)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng285
Sẵn sàng hỏi hàng 285
Sỉ :165,000 đ / đôi
(101)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng283
Sẵn sàng hỏi hàng 283
Sỉ :155,000 đ / đôi
(112)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng281
Sẵn sàng hỏi hàng 281
Sỉ :165,000 đ / đôi
(97)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng280
Sẵn sàng hỏi hàng 280
Sỉ :185,000 đ / đôi
(110)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng278
Sẵn sàng hỏi hàng 278
Sỉ :165,000 đ / đôi
(95)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng274
Sẵn sàng hỏi hàng 274
Sỉ :160,000 đ / đôi
(106)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng273
Sẵn sàng hỏi hàng 273
Sỉ :175,000 đ / đôi
(99)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng272
Sẵn sàng hỏi hàng 272
Sỉ :160,000 đ / đôi
(104)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng270
Sẵn sàng hỏi hàng 270
Sỉ :190,000 đ / đôi
(213)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng267
Sẵn sàng hỏi hàng 267
Sỉ :170,000 đ / đôi
(245)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng263
Sẵn sàng hỏi hàng 263
Sỉ :200,000 đ / đôi
(300)
Tối thiểu : 1 đôi
Liên hệ hỏi hàng266
Sẵn sàng hỏi hàng 266
Sỉ :175,000 đ / đôi
(256)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng265
Sẵn sàng hỏi hàng 265
Sỉ :165,000 đ / đôi
(287)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng264
Sẵn sàng hỏi hàng 264
Sỉ :180,000 đ / đôi
(213)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng262
Sẵn sàng hỏi hàng 262
Sỉ :170,000 đ / đôi
(205)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng261
Sẵn sàng hỏi hàng 261
Sỉ :190,000 đ / đôi
(294)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng258
Sẵn sàng hỏi hàng 258
Sỉ :165,000 đ / đôi
(348)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng257
Sẵn sàng hỏi hàng 257
Sỉ :180,000 đ / đôi
(436)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng256
Sẵn sàng hỏi hàng 256
Sỉ :185,000 đ / đôi
(312)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng255
Sẵn sàng hỏi hàng 255
Sỉ :175,000 đ / đôi
(453)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng254
Sẵn sàng hỏi hàng 254
Sỉ :180,000 đ / sản phẩm
(561)
Tối thiểu : 5 sản phẩm
Liên hệ hỏi hàng252
Sẵn sàng hỏi hàng 252
Sỉ :175,000 đ / đôi
(648)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng251
Sẵn sàng hỏi hàng 251
Sỉ :165,000 đ / đôi
(723)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng250
Sẵn sàng hỏi hàng 250
Sỉ :180,000 đ / sản phẩm
(369)
Tối thiểu : 5 sản phẩm
Liên hệ hỏi hàng249
Sẵn sàng hỏi hàng 249
Sỉ :180,000 đ / sản phẩm
(343)
Tối thiểu : 5 sản phẩm
Liên hệ hỏi hàng248
Sẵn sàng hỏi hàng 248
Sỉ :180,000 đ / sản phẩm
(380)
Tối thiểu : 5 sản phẩm
Liên hệ hỏi hàng247
Sẵn sàng hỏi hàng 247
Sỉ :180,000 đ / sản phẩm
(331)
Tối thiểu : 5 sản phẩm
Liên hệ hỏi hàng246
Sẵn sàng hỏi hàng 246
Sỉ :170,000 đ / đôi
(474)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng245
Sẵn sàng hỏi hàng 245
Sỉ :180,000 đ / đôi
(449)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng244
Sẵn sàng hỏi hàng 244
Sỉ :180,000 đ / đôi
(379)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng243
Sẵn sàng hỏi hàng 243
Sỉ :180,000 đ / đôi
(379)
Tối thiểu : 5 đôi
Liên hệ hỏi hàng242
Sẵn sàng hỏi hàng 242
Sỉ :175,000 đ / sản phẩm
(426)
Tối thiểu : 5 sản phẩm
Liên hệ hỏi hàng240
Sẵn sàng hỏi hàng 240
Sỉ :175,000 đ / sản phẩm
(463)
Tối thiểu : 5 sản phẩm
Liên hệ hỏi hàng241
Sẵn sàng hỏi hàng 241
Sỉ :180,000 đ / sản phẩm
(332)
Tối thiểu : 5 sản phẩm
Liên hệ hỏi hàng237
Sẵn sàng hỏi hàng 237
Sỉ :180,000 đ Lẻ :395,000 đ / đôi
(560)
Tối thiểu : 1 đôi
Liên hệ hỏi hàng184
Sẵn sàng hỏi hàng 184
Sỉ :180,000 đ Lẻ :395,000 đ / đôi
(1036)
Tối thiểu : 1 đôi
Liên hệ hỏi hàng183
Sẵn sàng hỏi hàng 183
Sỉ :160,000 đ Lẻ :350,000 đ / đôi
(449)
Tối thiểu : 1 đôi
Liên hệ hỏi hàng181
Sẵn sàng hỏi hàng 181
Sỉ :195,000 đ Lẻ :295,000 đ / đôi
(503)
Tối thiểu : 1 đôi
Liên hệ hỏi hàng163
Sẵn sàng hỏi hàng 163

Giày nữ giá sỉ ở đâu uy tín tại thành phố Hồ Chí Minh ?

Nếu bạn là một cô gái trong tuổi đi học hay là nhân viên văn phòng thì chắc hẳn những đôi giày là món hàng không thể thiếu trong danh sách tủ đồ của bạn. Nắm được tâm lý này các chủ shop online đã nhắm mạnh mẽ đến đối tượng khách hàng này. Chính nhu cầu mạnh mẽ đến từ từng cấp người đã thôi thúc xưởng giày dép ra đời hình thức kinh doanh giày nữ giá sỉ nhằm cung cấp nguồn hàng tốt nhất giành cho các chủ của hàng đang kinh doanh về lĩnh vực này.

Xưởng sản xuất giày dép sabita là ai ?

 Sabita đã hoạt động trong lĩnh vực giày dép lâu năm và chuyên về giày nữ giá sỉ. Được đông đảo khách hàng gần xa tin cậy trong thời gian vừa qua nên xưởng giày sabita đã được thương hiệu cho riêng mình và được đông đảo khách hàng gần xa chú ý đến, tin tưởng đặt hàng tại đây. Hàng năm, xưởng luôn nhập về nền máy móc hiện đại nhất để quá trình sản xuất trơn tru hơn, tiết kiệm được kinh phí cũng như thời gian hoàn thành sản phẩm, nhằm mang đến những lợi ích tốt nhất dành cho khách hàng.

Giày nữ giá sỉ tại HCM

Giày nữ giá sỉ với giá như thế nào là hợp lý ? Với sự cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực thời trang nói chung và đặt biệt là giày dép nói riêng. Chúng tôi hiểu được điều đó nên giá cả chúng tôi đưa ra luôn được cân nhắc để làm hài lòng cho cả hai bên, nhằm hợp tác lâu dài. Xưởng luôn đưa ra những mức giá hợp lý, cạnh tranh nhất thị trường. Đảm bảo khách hàng sẽ buôn bán thuận lợi. Nhằm có được doanh thu như mong muốn.

Khi mua giày nữ giá sỉ với số lượng lớn làm sao để biết có được cung cấp chất lượng hay không ?

 Câu hỏi này chắc hẳn là một câu hỏi khó trả lời. Bạn muốn tìm được nguồn hàng chất lượng cũng như ổn định thì quyền quyết định là do bạn. Bạn cần phải tìm hiểu kỉ về xưởng đó, xem họ hoạt động như thế nào ? Có được khách hàng tin cậy hay không ? Họ có dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt hay không? Giày nữ giá sỉ họ đưa ra có tốt so với nơi khác hay không ? Khi tự bản thân đã trả lời được những câu hỏi trên thì bạn đã tìm cho mình một xưởng giày dép đáng để hợp tác rồi đó.

Đọc đến đây chắc hẳn bạn đã có được danh sách các xưởng chuyên giày nữ giá sỉ cho bạn chọn rồi. Nhưng tôi tin rằng bạn vẫn đang phân vân không biết nên lựa chọn xưởng nào tốt nhất. Lựa chọn là rất quan trọng, lựa chọn đúng sẽ biến giấc mơ càng gần đến với bạn những ngược lại thì bạn biết rồi đó. Thật tồi tệ phải không nào ? Tìm được xưởng chuyên về giày nữ giá sỉ đã khó thì tìm được xương đáng tin cậy càng khó hơn. Nhưng bạn may mắn đó vì bạn đã biết đến bài viết của tôi, một điều tuyệt vời nữa là bạn đã đọc tới đây. Tôi sẽ giới thiệu cho bạn một xưởng mà tôi đang hợp tác trong lĩnh vực giày nữ giá sỉ. Đó là xưởng giày sabita ! HÃY LIÊN HỆ ĐI ! BẠN SẼ KHÔNG PHẢI THẤT VỌNG ĐÂU!

Xem thêm: Xưởng chuyên bỏ sỉ giày dép Sabita

Cách lựa chọn xưởng giày dép giá rẻ tại hcm uy tín nhất ?
Cập nhật 16:08 17/05/2016
Xưởng giày dép giá rẻ tại hcm chuyên gia công giày dép uy tín chất lượng, hoàn thành mẫu giày dép trong thời gian sớm nhất, xưởng giày Sabita tạo được lòng tin của nhiều khách hàng trong thời gian qua.
Tổng hợp xưởng giày dép vnxk chất lượng nhất hiện nay
Cập nhật 03:31 23/05/2016
Xưởng giày dép vnxk uy tín, chất lượn tại nước ta đang được cải thiện nhằm nâng cao chất lường, nhiều xưởng sản xuất đang gia công hàng nghìn đôi giày dép cho những khách hàng trên cả nước
Tìm nguồn hàng tại những xưởng sản xuất giày dép uy tín hàng đầu hiện nay
Cập nhật 00:00 31/05/2016
Nguồn hàng chất lượng, hợp xu hướng chỉ có khi bạn lựa chọn đúng xưởng sản xuất giày dép uy tin, chất lượng. Việc kinh doanh sẽ thuận lợi hơn rất nhiều nếu có xưởng giày dép hoàn hảo
Làm sao để tìm được xưởng giày dép giá rẻ nhưng đảm bảo được chất lượng ?
Cập nhật 04:51 06/05/2016
Tìm xưởng giày dép giá rẻ tại TP.HCM là chuyện hết sức khó khăn và gặp nhiều rủi ro. Nhưng nếu may mắn bạn sẽ gặp được xưởng giày dép Sabita vô cùng uy tín.
Xưởng giày dép buôn bán giày dép nam nữ giá sỉ và lẻ cho khách hàng
Cập nhật 17:01 01/02/2016
Xưởng giày dép bán buôn giày dép nam nữ giá sỉ với giá gốc tại xưởng.
Địa chỉ bán sỉ giày dép nào tốt nhất hiện nay
Cập nhật 16:07 08/11/2016
Bạn vẫn chưa tìm được địa chỉ cung cấp giày dép giá sỉ, hãy đến với xưởng sản xuất giày dép để nhận được sự tư vấn và mức giá bán sỉ giày dép tốt nhất vì chúng tôi là xưởng sản xuất giày dép uy tín, đảm bảo chất lượng và rẻ nhất hiện nay.
Bí quyết tìm xưởng giày giá rẻ tại HCM uy tín nhất
Cập nhật 15:14 06/05/2016
Xưởng giày giá rẻ tại HCM với tên gọi Sabita đang được khách hàng săn đón nhiệt tình bởi chất lượng sản phẩm cực tốt và giá cả cạnh tranh nhất thị trường ngày nay.
Nguồn hàng giày dép ở xưởng nào chất lượng tại thành phố Hồ Chí Minh
Cập nhật 23:59 18/05/2016
Nguồn hàng giày dép chất lượng được gia công ở những xưởng sản xuất giày dép uy tín sẽ cung cấp cho bạn sản phẩm chất lượng, hợp xu hướng thời đại, độ bền được đảm bảo.
Khó khăn để phát triển thị trường sản phẩm giày dép made in Vietnam
Cập nhật 12:43 05/11/2016
Sự ủng hộ của người tiêu dùng dường như chưa đủ động lực giúp sản phẩm giày dép made in Việt Nam chiếm lĩnh thị trường nội địa khi sản xuất hàng nội địa đòi hỏi đầu tư lớn, nguy cơ tồn kho cao trong khi đó quy mô thị trường lại nhỏ.
Tìm địa chỉ bán buôn bán sỉ giày dép ở đâu ?
Cập nhật 00:55 20/01/2016
Địa chỉ bán buôn bán sỉ giày dép tốt nhất mà chắc chắn bạn sẽ phải bất ngờ, đó chính là xưởng sản xuất giày dép giá sỉ, vì chúng tôi là xưởng sản xuất nên chắc chắn giá bán buôn giày dép là tốt nhất. Luôn sẵn sàng đưa các bạn có thiện chí hợp tác đến tham quan xưởng.
0/20